De Schatkist

Evangelische basisschool

Een school waar kinderen ontdekken dat ze van onschatbare waarde zijn in
een boeiende leeromgeving vanuit een duidelijk christelijke identiteit.