De Schatkist

Evangelische basisschool

Een school waar kinderen
ontdekken dat ze van

onschatbare waarde zijn 
Een boeiende leeromgeving

vanuit een duidelijk
christelijke identiteit.