top of page
Bondgenoten
titel bondgenoten.png

Bondgenoten -  Des alliés – Allies

titel bondgenoten.png
titel bondgenoten.png

Samen school maken, betekent dat we geen school op een eiland zijn, maar actief op zoek gaan naar een brede samenwerking.  
 

We werken samen met alle OUDERS, want u bent expert over uw kind.
We werken samen met oa: CLB, IPCO, Buurtwerking, ON,...

Oase
titel oase.png

Oase in de stad - Oasis dans la ville - Oasis in the city

We willen een rustige, veilige plaats in de stad zijn.
Een plaats met voldoende buitenruimte en natuur waar jouw kind zich optimaal kan ontwikkelen en tot leren komt.

 

Talen
titel talen.png

Talen als troef - Des langues comme atouts - Languages as assets

Op school zetten we sterk in op de Nederlands taal en geven bewust ruimte voor thuistalen.

We zien taal als deel van de identiteit van jouw kind.
Meerdere talen kennen is een pluspunt in deze maatschappij. 

Zorgzaam

Elke leerling telt!
Als zorgzame school kijken we ook naar de noden van uw kind. 
De klasleerkracht kent de kinderen goed en weet wat uw kind nodig heeft.
De klasleerkracht kan altijd beroep doen op de zorgcoördinator en het CLB. 

 

Zorgzaam - Attentionée – Caring

titel zorg.png
titel Kwalieit.png

Hoge verwachtingen - Attentes élevées - High expectations

Alle kinderen worden geboren met talent. We hebben hoge verwachtingen van alle leerlingen zowel op het gebied van kennis, vaardigheden als attitudes.

 

Als lerend team kijken we steeds wat we kunnen verbeteren op school. . Via systematische professionalisering integreren we nieuwe ontwikkelingen in onze schoolwerking. 

 

Vernieuwend - Novateur – Innovative

titel vernieuwend.png
Verwachtingen
Vernieuwend
titel leren.png

Leren is leuk - Apprendre est amusant - Learning is fun

Wie graag leert, leert meer.
Kinderen succes laten ervaren zorgt voor plezier in het leren.  

 

Leren
Wereld

Jouw kind ontdekt elke dag een nieuw stukje van de wereld.
Dit ontdekken willen we graag samen doen. In de kleuterklassen werken we in thema’s die telkens vertrekken vanuit het kind om samen meer te ontdekken. In de lagere school zetten we in op wereldoriëntatie, media en actualiteit.

 

De wereld ontdekken - Découvrir le monde - Discovering the world 

titel wereld.png
titel christen.png

Christelijke Identiteit - Identité chrétienne - Christian identity

Vanuit een christelijke levensvisie zijn we een school waar liefde centraal staat.  De liefde voor God, de mensen en de wereld waarin we leven. 
We leven voor hoe kinderen in relatie met Jezus kunnen groeien.

 

Christelijk

Als school zijn we een warme plek waar kinderen en ouders zich welkom voelen.  We kennen elkaar en dragen zorg voor elkaar. 

Warme sfeer - atmosphère agréable– warm atmosphere

titel klein.png
Klein
bottom of page