titel bondgenoten.png
 

Bondgenoten -  Des alliés – Allies

titel bondgenoten.png
titel bondgenoten.png
titel oase.png

We werken samen met alle OUDERS, want u bent expert over uw kind.

 

We werken ook samen met:

  • het CLB

  • het onderwijscentrum Brussel

  • IPCO

  • Kathondvla

Oase in de stad - Oasis dans la ville - Oasis in the city

We willen een rustige, veilige plaats in de stad zijn.
Een plaats  waar jouw kind zich optimaal kan ontwikkelen en tot leren komt.

 

 
titel talen.png

Talen als troef - Des langues comme atouts - Languages as assets

We zien taal als deel van de identiteit van jouw kind. Meerdere talen kennen,
is een pluspunt in deze maatschappij. Zo krijgen de kleuters vanaf de eerste kleuterklas initiatie Frans, dit loopt door in de lagere school.

De eigen taal mag door de leerkracht ook altijd ingezet worden
in de eigen klas.

 

Elke leerling telt!
Als zorgzame school kijken we ook naar de noden van uw kind.
De klasleerkracht kent de kinderen goed en weet wat uw kind nodig heeft.
De klasleerkracht kan altijd beroep doen op de zorgcoördinator en het CLB. 

 

Zorgzaam - Attentionée – Caring

titel zorg.png
titel Kwalieit.png

Hoge verwachtingen - Attentes élevées - High expectations

Alle kinderen worden geboren met talent. We hebben hoge verwachtingen van alle leerlingen zowel op het gebied van kennis, vaardigheden en attitudes.

 

 

Als team willen we elk jaar kijken naar wat we kunnen verbeteren.
We houden onze ogen open voor nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs.

 

Vernieuwend - Novateur – Innovative

titel vernieuwend.png
titel leren.png

Leren is leuk - Apprendre est amusant - Learning is fun

Wie graag leer, leer meer.
Zorgen voor succeservaring bij het leren, zorgt voor graag leren.
Ik kan het niet -> ik leer het -> YES, ik kan het!  

 

Jouw kind ontdekt elke dag een nieuw stukje van de wereld.
Dit ontdekken willen we graag samen doen. In de kleuterklassen werken we in thema’s die telkens vertrekken vanuit het kind om samen meer te ontdekken. In de lagere school zetten we in op wereldoriëntatie, media en actualiteit.

 

De wereld ontdekken - Découvrir le monde - Discovering the world 

titel wereld.png
titel christen.png

Christelijke Identiteit - Identité chrétienne - Christian identity

We willen God’s liefde tonen en leerlingen helpen God’s plan voor hun leven te ontdekken.
We leven voor hoe kinderen in relatie met Jezus kunnen groeien en hierdoor impact mogen hebben op hun omgeving.

 

Vanuit de overtuiging dat er in kleine groepen de meeste aandacht voor uw kind is,

kiezen we ervoor om kleinschalig te blijven.

Dit betekent kleine klassen en één klas per leeftijd.

 

Kleinschalig - A petite échelle – Small - scale

titel klein.png