top of page
1 BQG team intern en extern-01.png
het vrij CLB
Pieter Breughel
Ondersteunings-netwerk
West Brabant Brussel

De ouders

logo ouders-01.png
De ouders

Je bent onze partner in de opvoeding van je kind.
Goede samenwerking is hierbij cruciaal.
Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor
een gesprek. Je kan een afspraak maken met de
directeur, zorgcoördinator of met de klasleerkracht.

 

parents-400_300.gif

We organiseren ook oudercontacten
(zie ook engagementverklaring).
Ook bij ons schoolbestuur kan je steeds terecht. 

 

We hebben tot op heden al op heel veel ouders mogen
rekenen voor allerlei assistentie: leesmoeders en –

vaders, uitstapmoeders, taalmoeders,…
We willen deze goede traditie voortzetten en zelfs
versterken zodat de ouderbetrokkenheid nog toeneemt.

Als u één of andere taak op u wenst te nemen, kan u dat altijd laten weten.
U kan het ook altijd melden of u opgeven bij een ouderbabbel!

logo vrijwilligers-01.png

De vrijwilligers

De vrijwilligers
bloemen.png
cleaning.png
logo schatjes-01-01.png

Juf Zoe
helpt bij de schatjes.

Meester Bart
helpt bij het opruimen en

schoonmaken.

en geeft de kinderen
groene vingers in onze moestuin en bloementuin.

book-01.png

Juf Marleen draait
onze schoolbibliotheek

IPCO

IPCO

logo ipco-01.png

Onze school is deel van de scholengemeenschap
‘scholen met de bijbel’ welke valt onder de koepel Ipco:
‘Inrichtende macht voor Protestants Christelijk Onderwijs.’

scholenkoepel kaart.PNG
bottom of page