top of page
1 BQG team intern en extern-01.png
het vrij CLB
Pieter Breughel
Ondersteunings-netwerk
West Brabant Brussel

De ouders

logo ouders-01.png
De ouders

Je bent onze partner in de opvoeding van je kind.
Goede samenwerking is hierbij cruciaal.
Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor
een gesprek. 

 

parents-400_300.gif

We organiseren oudercontacten waar we de vooruitgang van uw kind bespreken.  We delen overwinningen en zorgen van uw kind. 
(zie ook engagementverklaring).

 

Graag zoeken we naar meer samenwerking.  Wil je als ouder helpen met de schoolbib, voorlezen, koken, uitstappen, klussen,... dan horen we dit graag. 
 

logo vrijwilligers-01.png

De vrijwilligers

De vrijwilligers
bloemen.png
cleaning.png

Meester Bart
helpt bij het opruimen en

schoonmaken.

en geeft de kinderen
groene vingers in onze moestuin en bloementuin.

book-01.png

Juf Marleen draait
onze schoolbibliotheek

IPCO

IPCO

logo ipco-01.png

Onze school is deel van de scholengemeenschap
‘scholen met de bijbel’ welke valt onder de koepel Ipco:
‘Inrichtende macht voor Protestants Christelijk Onderwijs.’

scholenkoepel kaart.PNG
bottom of page