het vrij CLB
Pieter Breughel
Ondersteunings-netwerk
West Brabant Brussel

Het CLB

logo CLB-01.png
 

Onze school werkt samen met het
vrij CLB Pieter Breughel


Adres:
Opzichterstraat 84, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Telefoon: 02 512 30 05
 

Contactpersoon CLB:
Aurelie Van Den Bogaert
Veerle De Schuyteneer
 

Medisch CLB:
Sofie Cruyssaert

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2.
Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (zie ook engagementsverklaring).

Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB.
Het CLB werkt gratis en discreet.
 

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2.

Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden
van het kind (zie ook engagementsverklaring).

Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB.
 

Het CLB werkt gratis en discreet.

ON.jfif

ONDERSTEUNINGSNETWERK

 

Onze school is aangesloten bij het Ondersteuningsnetwerk West Brabant Brussel

Nekkerspoelstraat 358,

2800 Mechelen
 

Teamcoördinator 0494/199570

mechelen.onwnb@gmail.com
 

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de ondersteuning van je kind
kan je terecht bij volgend aanspreekpunt voor ouders:
Ester Wauters, esterwauters.onwnb@gmail.com

 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Logo KOV.png

We hebben een samenwerkingsovereenkomst
met het KOV. Op regelmatige basis worden we
ondersteund door hun pedagogische begeleidingsdienst