top of page
3 BQG Prakt info-01.png

Pedagogisch
Project

3 Pedagog blauw.png
logo woord de schatkist.png
logo De schatkist.png

Onze school is een protestants-christelijke school.
Dit houdt in dat wij naast alle gebruikelijke vakken
ook protestantse godsdienst geven aan onze school.
Dit is als het ware het kloppend hart van ons onderwijs en daarvan kan een kind niet vrijgesteld worden.
Wij lezen en leren Bijbelteksten, zingen christelijke
liederen, bidden op regelmatige tijden met de kinderen,
brengen een bezoek aan protestantste kerken...

Wij verwachten van de ouders dat ze, naast het aanbod
van de gewone vakken, er alles aan doen
om hun kind positief ook te stimuleren

aangaande ons pedagogisch project.

PEDAGOGISCH PROJECT IPCO

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

bottom of page