top of page
3 BQG Prakt info-01.png

Opvang

Juf Habby doet het voor- en naschools toezicht.
Dit toezicht gebeurt in de peuterklas, de turnzaal of de speelplaats.
Kinderen brengen en halen gaat via de speelplaats of voordeur.

We doen dit zolang we het nodige personeel hebben dat deze
opvang wil verzekeren.
 

Voorschoolse opvang: 

- 7.30-8.00u:         € 1,00 bij aankomst voor 8u

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
- 15.30- 17.30u:    € 1,00 per begonnen half uur
- 17.30u tot 18u:   € 2
- Na 18u:               € 10 boete per begonnen kwartier. 
 

Woensdag:

- 12.30u – 15.30u: € 5

- 15.30u – 17.30u: € 1,00 per begonnen half uur

- 17.30u tot 18u:    € 2

- Na 18u:                € 10 boete per begonnen kwartier. 


Voor naschools toezicht op woensdagnamiddag vragen wij
een werkgeversattest van de ouders.

Voor het betaalde bedrag krijgt u
het volgende kalenderjaar een fiscaal attest.

Voorschoolse- en naschoolse opvang

Voorschoolse- en naschoolse opvang

habby.jpg

Middagopvang

Voor de middagen wordt een bijdrage van 5 euro per maand gevraagd.
Voor het betaalde bedrag krijgt u het volgende kalenderjaar een fiscaal attest.

3 Opvang trans.png
bottom of page